Panorama streekfonds

Ondersteboven van jouw projectidee? Dien het in bij Streekfonds Oost-Vlaanderen!

Rivierpark Scheldevallei lanceert mee Streekfonds Oost-Vlaanderen #Een hart voor de Scheldevallei! Vanuit Rivierpark Scheldevallei zetten we hier mee onze schouders onder omdat het thema ‘Mens en Omgeving’ van het Streekfonds helemaal overeen komt met de doelstellingen van Rivierpark Scheldevallei.

Projecten die mens en omgeving ten goede komen, kunnen bij het streekfonds een crowdfundingcampagne doorlopen. Het opgehaalde bedrag wordt verdubbeld met een maximum van € 5000.

Streekfonds Oost Vlaanderen projectoproep

#Een hart voor Scheldevallei

De Scheldevallei heeft sinds kort een eigen streekfonds! #Een hart voor Scheldevallei maakt samen met #Streekmotor23 (regio Vlaamse Ardennen tot Dender), #Regiokracht (regio Meetjesland – Leiestreek – Oostrand Gent) en #Een hart voor Waas deel uit van het gloednieuwe Streekfonds Oost-Vlaanderen. Bij de opstart wordt in elke regio naar pilootprojecten gezocht die mens en omgeving ten goede komen. Geselecteerde projecten zullen onder begeleiding een crowdfundingcampagne doorlopen. Het Streekfonds verdubbelt de opgehaalde middelen met een maximum van 5.000 euro.

Heb je een projectidee? Ben je er helemaal ondersteboven van maar kan je nog een (financieel) duwtje in de rug gebruiken?
Aarzel niet Streekfonds Oost-Vlaanderen te contacteren om je idee kort te bespreken. Je kan je projecten voor #Een hart voor Scheldevallei tot 19 januari 2021 indienen.

Projectoproep
Streekfonds 5 kernwaarden

Wat is een streekfonds?

Een streekfonds verbindt en versterkt lokale schenkers en verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en het algemeen belang. Wereldwijd bestaan talrijke ‘community foundations’ die sterk variëren in omvang en thema’s. Streekfonds Oost-Vlaanderen steunt projecten rond mens en omgeving. In de regio Gent steunt #Regiokracht ook projecten rond onderwijs en geestelijke gezondheidszorg. Het Streekfonds Oost-Vlaanderen is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting.

Meer nieuws uit
Rivierpark Scheldevallei