Zelf nagaan hoe het met de gezondheid van de Schelde is gesteld? Dat kan!

Om een goed beeld te hebben van hoe gezond het Scheldewater is, installeerden het Sigmaplan en het Europese project LIFE Sparc verschillende sensoren die drie belangrijke parameters van de waterkwaliteit meten: temperatuur, zuurstofgehalte en zoutgehalte. Iedereen die wil, kan deze gegevens vanaf nu ook raadplegen op de website van LIFE Sparc.

De waterkwaliteit van de Schelde staat nog steeds onder grote druk. Menselijke ingrepen zoals het rechttrekken van de Schelde en het verharden van de binnendijken zorgen er namelijk voor dat het zoete rivierwater sneller afvloeit naar de zee. Tegelijkertijd brengt de zeespiegelstijging het zoute zeewater steeds verder stroomopwaarts en is er minder zoet water dat afvloeit vanwege de droogtes de voorbije jaren. Alles samen kan dit ervoor zorgen dat het zoutgehalte in de rivier ontregeld wordt. En dat heeft dan weer een nefaste invloed op de fauna en flora in het Schelde-estuarium.

Sensoren SPARC

Volg mee

Op de website van LIFE Sparc kan je nu zelf die waarden bekijken. De cijfers worden elke twee uur geactualiseerd. Je kan de dagelijkse cijfers op de website ook vergelijken met maandgemiddelden. Zo kan je van thuis uit mee in de gaten houden hoe het gesteld is met de gezondheid van de Schelde.

Bekijk de waarden

Daarnaast ondernemen LIFE Sparc en het Sigmaplan ook concrete acties zoals het aanleggen van wetlands en ontwikkelen van getijdenatuur zoals investeren in slikken en schorren. Die vormen als het ware de longen en nieren van de rivier omdat ze het teveel aan stikstof en fosfor uit het water filteren en het zuurstofgehalte doen stijgen. En dat is natuurlijk goed nieuws voor plant en dier!