20210429 Vuurkouter vlot visdief plaatsen Arnold Moonen 9

Vlot voor visdieven te water gelaten op Vuurkouter in Steendorp

De meimaand is gestart. En zoals het spreekwoord zegt, leggen veel vogels deze maand hun ei. Helaas loopt dat niet altijd van een leien dakje. Vooral vogels die hun ei op de grond leggen en uitbroeden, zijn kwetsbaar voor predatoren of andere factoren die het erg moeilijk maken om hun nest te beschermen.

Tal van vrijwilligers en organisaties zetten zich daarom in om de vogels daarbij te helpen. Denk maar aan de weidevogelnesten die dit voorjaar in verschillende regio's in Vlaanderen werden opgespoord met behulp van drones om ze te kunnen beschermen tijdens het maaien. Een ander prachtig voorbeeld is het visdiefvlot dat vorige week een plaatsje kreeg op de Vuurkouter in Steendorp. Alweer een mooie realisatie om een kwetsbare soort een duwtje in de rug te geven!

Foto © Arnold Moonen

Sterna hirundo 38 Visdief Saxifraga Rik Kruit

Rode lijst

De visdief is best wel een opvallende verschijning. Hij heeft een zwarte kopkap, een gevorkte staart, rode poten, oranjerode snavel met zwarte punt en een slank lijf. Zijn vliegkunsten zijn spectaculair! De visdief overwintert langs de West-Afrikaanse kust, van Mauritanië tot Libië. Ze komen naar onze contreien om hun legsel van 2 à 3 eieren uit te broeden in een kuiltje in een zandachtige, platte ondergrond. In Steendorp hebben vorig jaar 3 koppeltjes visdief gebroed op de Vuurkouter.

De soort staat als kwetsbaar op de Vlaamse rode lijst. Om hen een veilige nestlocatie te bieden aan het water maar goed beschermd voor vossen, ratten, marterachtigen en andere predatoren, bouwde de technische ploeg van de gemeente Temse in samenwerking met Natuurpunt Waasland-Scousele en Regionaal Landschap Schelde-Durme een nestvlot. Het vlot werd met zand bedekt en zo ingericht dat de vogels er een geborgen plekje vinden voor hun eitjes.

Foto © Saxifraga - Rik Kruit

Uitkijkpunt

Het vlot werd te water gelaten op een mooi stukje van de Vuurkouter dat sinds enige tijd in beheer is van Natuurpunt Waasland Scousele. De brandweer stond de technische ploeg van de gemeente Temse en Natuurpunt bij om alles goed te laten verlopen. Het water is er vrij diep en het vlot werd vakkundig verankerd.

Je kan het vlot zien liggen via de wandelweg Oeverdam (vertrek gemeenteplein Steendorp, richting Rupelmonde). Natuurpunt Waasland Scousele heeft er een prachtig uitkijkpunt dat voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt. Neem zeker je verrekijker mee. Hopelijk kunnen we hier binnenkort kuikens spotten!

Foto's © Arnold Moonen

20210429 Vuurkouter vlot visdief plaatsen Arnold Moonen 22
20210429 Vuurkouter vlot visdief plaatsen Arnold Moonen 9